loading image

טוען את הבלוג...

עברית ספרים דיגיטליים

פרוייקט אסטרטגיה מטעם "הבצפר" בית הספר לפרסום בתל אביב. מטרת הפרוייקט הייתה ליצור אסטרטגיה תקשורתית כמערכת יחסים בין המותג לצרכן.

עברית ספרים דיגיטליים